Formare Profesionala

formare-profesionala2

 Formare profesională

Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie  - Filiala Brăila organizeaza cursuri de calificare, recalificare, initiere, specializare si perfectionare conform legislatiei in vigoare

Responsabil de mediu

COR 325710

Inspector protecție civilă

Cod COR 121303

Inspector Resurse Umane

COR 333304

Formator

Cod COR

Expert achiziții publice

Cod COR

Inspector in domeniul securității si sănătății in muncă

Cod COR

Cadru tehnic cu atribuții in domeniul

prevenirii și stingerii incendiilor

Cod COR 541902