Cadru Tehnic cu Atributii in Domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor

Cadru-tehnic-cu-atributii-in-domeniul-prevenirii-si-stingerii-incendiilor

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

COR 541902

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 

PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR ( cod COR 541902 )

Cursul se va desfășura la sediul C.C.I.A. Brăila și va dura 136 ore din care 118 ore pregătire teoretică de specialitate și 18 de ore pregătire practică de specialitate.

Absolvenții cursului vor dobândi următoarele competențe:

-Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice,

-Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,

-Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor,

-Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor,

-Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor,

-Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor,

-Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor.

 

Condiții de acces curs:

-Pregătire generală minimă: absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat;

-Vârstă minimă de 18 ani;

-Certificat medical/ fișă de aptitudini cu specificația „ Apt pentru a desfășura activități specifice ocupației Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor”.

 

Absolvenții cursului vor obține un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.