Achizitie materii prime si consumabile 109526

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

Achizitie materii prime si consumabile

PROIECT:„Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa”

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ACHIZITOR:

FUNDAŢIA „ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE” - FILIALA BRĂILA

In atentia agentilor economici

INVITAȚIE DE OFERTARE

- pentru materii prime, produse alimentare, produse de unica folosinta si produse de curatenie – 109526 -

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA, cu sediul în Al. Pensionatului nr. 3, Brăila, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 14700322, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa” – cod SMIS 109526 și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze in vederea desfasurarii stagiilor de practica materii prime alimentare, produse alimentare, produse de unica folosinta si produse de curatenie.

Vă invităm să ne înaintați oferta dumneavoastră pentru materii prime alimentare, produse alimentare, produse de unica folosinta si produse de curatenie.

  • DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR

Vanzatorul  va  furniza catre beneficiar materii prime, produse alimentare, produse de unica folosinta si produse de curatenie astfel:

1  LOT 1 - Materii prime si produse alimentare, conform Anexa 1.

2. LOT 2 - Produse de unica folosinta, conform Anxa 2.

3. LOT 3 - Produse de curatenie, conform Anexa 3.

Toate materiile prime si produsle solicitate vor respecta urmatoarele conditii –

  • produsele vor fi ambalate conform informatii anexe;
  • produsele sunt in termen de garantie;
  • materiile prime si produsele alimentare respecta caracteristicile din anexa - proaspat/congelat;

 Serviciile vor fi prestate și produsele vor fi livrate conform tuturor uzanțelor general acceptate și practicate pe piața comercială a acestui tip de produse..

Prețurile vor fi exprimate franco beneficiar (achizitor). Livrarea se face pe cheltuiala furnizorului la adresa: Str. Dommeasca, nr 111, Galati, jud Galati toate riscurile transportului fiind în sarcina Furnizorului (Vanzatorului). Termenul maxim de livrare a produselor  este 14.05.2019.

Plata produselor  se va face în termen de 60 de zile de la livrarea tuturor produselor solicitate.

  • PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertele vor include datele de identificare (sediu social, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului (e-mail, adresă de contact – dacă diferă de adresa sediului social).

Ofertele vor fi adresate către Beneficiar și vor putea fi transmise atât electronic, la adresa de e-mail srabraila@gmail.com, cât și în format tipărit la adresa: Aleea Pensionatului , nr 3, Brăila, jud Brăila .

Oferta va enunța cel puțin: tariful unitar fără TVA pentru fiecare reper în parte, precum și valoarea  totala fără TVA și cu TVA. Preturile vor fi exprimate în lei.

Înaintarea unei oferte de prețuri echivalează cu asumarea în detaliu a tuturor cerințelor cuprinse în descrierea produselor, cu excepția cazului în care aceasta cuprinde o descriere contrară a caracteristicilor produselor  ofertate.

Valorile fara TVA estimate si  maxim plătibile ale produselor sunt conform celor de mai jos:  

  • LOT 1 – 18500 lei fara TVA.
  • LOT 2 – 3200 lei fara TVA.
  • LOT 3 – 900 lei fara TVA.

Niciuna dintre valorile fara TVA de mai jos nu vor putea fi depasite.

Data și ora limită de prezentare a ofertelor: 13.05.2019, ora 18.00.

  • Criteriu atribuire:

Va fi contractată oferta cea mai avantajoasă, respectiv aceea care respectă specificațiile tehnice minime și are cel mai scăzut preț total fără TVA. Ofertele primite după data și ora limită de prezentare a ofertelor nu vor fi evaluate.

DATA: 09.05.2019