Achizitie evenimente selectie grup-țintă 109526

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 

PROIECT: „Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa” – cod SMIS 109526

ACHIZITOR: FUNDAŢIA „ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE” - FILIALA BRĂILA

INVITAȚIE DE OFERTARE

- SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – 109526 -

 

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA, cu sediul în Al. Pensionatului nr. 3, Brăila, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 14700322, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa” – cod SMIS 109526 și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze servicii conform celor cuprinse în prezenta invitație.

1.DESCRIEREA SERVICIILOR

Se vor contracta servicii de organizare pentru 4 evenimente având ca obiect selecția grupului țintă al proiectului. Structura evenimentelor și a serviciilor necesare este după cum urmează:

1. Durata unui eveniment: aproximativ 8 ore (în cuprinsul aceleiași zile)

2. Prestatorul va transmite spre publicare în media anunțuri/comunicate post-eveniment, în termen de maxim 5 zile de la terminarea acestuia. Anunțurile/comunicatele vor viza informarea necesară cu privire la desfășurarea evenimentului.

3. Prestatorul va realiza și consemna înregistrarea participanților. Totodată, Prestatorul va distribui participanților materialele de promovare și informare, precum și un si kit pentru grupul ținta. Materialele și kit-ul ante-menționate vor fi înmânate de către Beneficiar Prestatorului în ziua evenimentului, în timp util, anterior desfășurării acestuia.

4. Prestatorul va amenaja corespunzător locul în care va avea loc desfășurarea evenimentului.

5. Prestatorul va pune la dispoziție logistica necesară desfășurării evenimentului: laptop, video-proiector, ecran, instalație de sonorizare.

6. Pe durata evenimentului va avea loc o pauză de cafea. Prestatorul va amenaja, în incinta clădirii în care are loc evenimentul, un loc pentru desfășurarea pauzei de cafea; în cuprinsul pauzei de cafea Prestatorul va furniza și asigura servirea de: apa minerală și plată, cafea, ceai,  produse de patiseriesra și totodată, va utiliza personal adecvat care să asigure prestarea acestor servicii. Produsele de consum aferente pauzei de cafea vor fi furnizate în cantități adecvate numărului total de participanți.

7. Prestatorul va preda in maxim 5 zile de la finalizarea evenimentului 100 poze editate,  cu participanții din sala, din timpul evenimentului.

8. Prestatorul va elabora și preda Beneficiarului (în format electronic și tipărit) un raport final de organizare a evenimentului, raport care va enunța detaliile relevante ale evenimentului (participanți, desfășurare), precum și detalii privind activitatea prestatorului referitoare la comunicarea media.

9. La eveniment vor participa aproximativ 150-200 de persoane.

Datele  si locațiile  de desfasurare a evenimentelor

  • Galati 7 decembrie 2018 (Universitatea Dunarea de Jos – Galați)
  • Galati 8 decembrie 2018 (Universitatea Dunarea de Jos – Galați)
  • Galati/Braila – luna februarie se va comunica data si locul cu 15 zile inainte de desfasurarea evenimentului
  • Braila/Galați – se va stabili data si locul de desfășurare  in functie de procesul de sectie a grupului țintă si se va comunica cu minim 15 zile inainte de desfasurare.

Plata serviciilor se va face în termen de 60 de zile de la realizarea fiecarui eveniment.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Ofertantul/prestatorul trebuie să fie legal autorizat să presteze serviciile.

II. PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertele vor include datele de identificare (sediu, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului.

Ofertele vor fi adresate către Beneficiar și vor putea fi transmise atât electronic, la adresa de e-mail srabraila@gmail.com , cât și în format tipărit la adresa: Aleea Pensionatului, nr. 3, Braila, Jud. Braila.

Ofertanţii au obligaţia întocmirii ofertei astfel încât în procesul de evaluare informaţiile prezentate să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificațiile tehnice minime ale serviciilor solicitate. Oferta trebuie să corespundă tuturor specificațiilor solicitate și totodată să reflecte în detaliu îndeplinirea și asumarea acestora.

Tarifele vor fi exprimate în lei, fără TVA și cu TVA, atât pentru valoarea totală a ofertei, cât și pentru fiecare componentă a prețului total, astfel cum este ofertată.

Valoarea maximă plătibilă pentru organizarea unui eveniment  este de 4.760,00 lei, inclusiv TVA.

Valoare maximala pentru cele 4 evenimente 19.040, 00 lei, inclusiv TVA.

Data și ora limită de prezentare a ofertelor: 04 decembrie 2018, ora 14.00.

III. Criteriu atribuire:

Va fi contractată oferta cea mai avantajoasă, respectiv aceea care respectă specificațiile tehnice minime și are cel mai scăzut preț fără TVA. Ofertele primite după data și ora limită de prezentare a ofertelor nu vor fi evaluate.

DATA: 27.11.2018