Activitati 109526

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 

Activități desfășurate in cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor specifice:

- recrutarea si selecția grupului țintă din Universitatea Dunărea de Jos;

- furnizarea de servicii specializate de consiliere si orientare profesională pentru cei 252 studenți;

- folosirea unui sistem informatic inovativ, prin care se vor realiza raportari si evaluări periodice ale studenților in perioada desfașurării proiectului 2018-2020; 

- realizarea si consolidarea parteneriatelor de practică intre Universitatea Dunărea de Jos si angajatori din Regiunea de Sud-Est;

- implementarea unei platforme IT, care sa reprezinte o imagine a realității economico-sociale, a entităților prezente in regiunea de Sud-Est  -  facultăți, agenți economici, studenți și autorități și modul in care pot interacționa pentru inlesnirea pătrunderii tinerilor absolvenți in viața activă;

- organizarea efectivă a practicii la locul de munca,  in care studenții să se acomodeze cu activitea economică și realitatea de zi cu zi;

- ocuparea efectiva a unui loc de munca pentru minim 113 studenți