Despre Proiect 109084

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

Axa prioritară 6 ”Educație si competențe”; POCU/90/6.13/6.14/109084

Titlul proiectului: ”Stagii de practică - creșterea inserției pe piața muncii a studenților din Regiunea de Sud-Est”

           Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului major al POCU de dezvoltare a resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem educațional de calitate, la stimularea ocupării și a parteneriatelor dintre instituțiile educaționale si agenții economici, ca viitori angajatori.

           Proiectul este implementat in parteneriat de Școala Romana de Afaceri a Camerelor de Comerț si Industrie - Filiala Brăila și Universitatea OVIDIUS din Constanța.

           Desfășurarea proiectului sebazează pe acțiuni concrete de sprijin pentru cele 3 categorii implicate - Universitatea OVIDIUS, studenți si agenți economici.  Studenții iși pot spori și imbunătăți cunostințele teoretice dobandite in timpul facultății,  iau contact cu mediul de lucru și relațiile sociale ale acestuia și totodata pot obține o calificare profesională utilă in viitor.  Agenții economici pot cunoaște, in modul de lucru, potențialii viitori angajați, in urma stagiului de practică, pot consolida relațiile cu universitățile ca furnizor de capital uman. Universitatea, prin feed-back-urile primite de la firme si de la studenți , poate imbunătăți si extinde conținutul programelor analitice, dar și al stagiilor de pratică, gandite in favoarea studenților, ca o perioadă necesară in tranziția la viața activă, dupa finalizarea cursurilor universitare sau de masterat.

logo-universitatea-ovidius