Şcoala Română de afaceri a Camerelor de

 Comerț și Industrie  - Filiala Brăila 

          (S.R.A. Brăila)

shutterstock_62758228_RESIZE

Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie a fost constituita de Camera de Comert si Industrie a României si a municipiului Bucuresti împreuna cu Camerele de Comert teritoriale, în iulie 1992. De la înfiintare filiala Braila a desfasurat o activitate intensa în domeniul formarii profesionale si a obtinut acreditare pentru  toate cursurile desfasurate.

 

ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA

Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie a fost constituita de Camera de Comert si Industrie a României si a municipiului Bucuresti împreuna cu Camerele de Comert teritoriale, în iulie 1992.

Fundatia a înfiintat 32 de filiale în judete, filiala Braila constituindu-se în baza Hotarârii Colegiului de Conducere al C.C.I.A Braila din 17.09.1992. Pâna în anul 2002 filialele au functionat fara personalitate juridica.

La sedinta Consiliului de Administratie al Fundatiei din 21.06.2002 s-a hotarât depunerea documentatiei de catre toate filialele Fundatiei la Judecatoriile teritoriale, în vederea obtinerii personalitatii juridice, în conformitate cu O.G. 26/2000. Braila a obtinut personalitate juridica si s-a înscris în Registrul asociaciilor si fundatiilor sub nr. 3/23.10.2002. Ca structura nationala Fundatia este coordonata de un Comitet de directie, format din presedintii Camerelor de Comert, si un Consiliu de administratie, ambele prezidate de presedintele Camerei de Comert si Industrie a României.

Conducerea filialei este asigurata de un Comitet director format din 5 membri dintre care un presedinte, care este de drept presedintele Camerei de Comert Industrie si Agricultura Braila si un direcor executiv.

 

De la înfiintare, din septembrie 1992, filiala Braila a desfasurat o activitate intensa în domeniul formarii profesionale si a obtinut acreditare pentru toate cursurile desfasurate.