Eveniment de lansare proiect

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 14 noiembrie 2018

Conferință de lansare a proiectului

„STAGII DE PRACTICĂ - CREȘTEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A

STUDENȚILOR DIN REGIUNEA SUD-EST ”

id 109084

                Universitatea Ovidius din Constanța anunță lansarea proiectului „STAGII DE PRACTICĂ - CREȘTEREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A STUDENȚILOR DIN REGIUNEA SUD-EST”, cofinanțat din Instrumente Structurale prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, la Constanța, 21 noiembrie 2018, proiect ce se va implementa de catre Scoala Romană de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Fililala Braila si Universitatea Ovidius din Constanta, la Constața, In cadrul Universității, Aula B, B-dul Mamaia, nr. 124, in data de 21 noiembrie 2018. ora 16.

                Obiectivul general al proiectuluicorespunde obiectivului major al POCU de dezvoltare a resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem educaţional de calitate, la stimularea ocupării şi parteneriatelor dintre instituţiile educaţionale şi agenţii economici de practică, viitori angajatori. Desfăşurarea proiectului se bazează pe acţiuni concrete de sprijin pentru cele 3 entităţi esenţiale implicate in acest proces: universitate, studenţi şi agenţi economici, toate având de câştigat la finalul proiectului.Studenţiiîşi pot spori şi îmbunătăţi cunoştintele teoretice dobândite în facultăţi, iau contact cu mediul de lucru şi relaţiile sociale ale acestuia, pot obţine o calificare profesională utilă a unui loc de munca. Agenţii economici pot cunoaşte, în mediul de lucru, potenţialii viitori angajaţi, în urma stagiului de practică, pot transforma angajaţi actuali în tutori, ca mentori pe perioada practicii studenţilor, pot consolida relaţiile cu universitatea ca furnizor de capital uman, dar cu abilităţi dobîndite la locul de munca. Universitatea, prin feed-back-urile primite de la firme şi de la studenţi, poate îmbunătăţi şi extinde conţinutul fişelor disciplinelor, dar şi al stagiilor de practică gîndite în favoarea studenţilor, ca perioadă si opţiuni.

                Din obiectivul general al proiectului se desprind obiectivele specifice: 

-recrutarea si selecţia grupului ţintă din instituţii de învăţământ superior ale Regiunii S-E, respectiv 252 studenţi;

furnizarea de servicii specializate de consiliere şi orientare profesională pentru cei 252 studenţi (25 din mediul rural); folosirea în timpul proiectului a unui sistem informatic inovativ, prin care se vor realiza evaluări şi raportări în diferite faze ale proiectului, inclusiv la final;

-realizarea a 10 parteneriate de practică între universitate şi angajatori şi consolidarea celor existente. In acest sens se va implementa o platformă IT, care să pună de acord programele educaţionale cu cerinţele pieţei muncii;

-organizarea efectivă a practicii la locul de muncă pentru cei 252 studenţi, din care 25 să continue studiile după încheierea stagiului (3 din mediul rural), iar minim 189 să obţină calificare la locul de munca (15 din mediul rural);

-identificarea şi ocuparea unui loc de muncă pentru 113 studenţi din cei 189, din care 9 studenţi din mediul rural.

                Pe lângă universitate, studenţi, agenţi economici, vom atrage şi autorităţile locale, pentru a realiza armonizarea obiectivelor proiectului cu strategia de dezvoltare locală şi naţională pe domeniile de interes.

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 Persoane de contact:

Teodor VERGU – Manager Proiect

Conf. univ. dr. Daniela JITARIU - Coordonator UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din  CONSTANȚA

Bd. Mamaia, nr.124, Constanţa, jud Constanţa, codul poştal 900527

Adresa email: srabraila@gmail.com, office@srabraila.ro, danielajitariu13@gmail.com

DSC_3744
DSC_3694
DSC_3687
img2
img3
img10
logo-universitatea-ovidius