Achizitie materiale Kit selectie grup-țintă-109526

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

 

PROIECT: Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa”– 109526

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ACHIZITOR:

FUNDAŢIA „ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE” - FILIALA BRĂILA

In atentia agentilor economici

INVITAȚIE DE OFERTARE

- MATERIALE KIT SUPORT PENTRU SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – 109526 -

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE - FILIALA BRĂILA, cu sediul în Al. Pensionatului nr. 3, Brăila, jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală 14700322, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Practica - o sansa in plus in tranzitia de la scoala la viata activa” – cod SMIS 109526 și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să achiziționeze materiale promoționale conform celor cuprinse în prezenta invitație.

Vă invităm să ne înaintați oferta dumneavoastră pentru servicii de personalizare și multiplicare materiale promoțional

1.DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR

Prestatorul va realiza și furniza 500 de seturi cuprinzând câte o bucată din următoarele materiale promoționale:

1. Memory stick cu capacitatea de min. 8 GB, inscripționat la 2 culori

2. Pix metalic  alb/argintiu, inscripționat la minim 3 culori

3. Agendă nedatată – format/dimensiune A5, coperți personalizate integral, interior 100 pagini, 4+4, 80 gr, cu spira

4. Mapă cu buzunar (conform stanța proprie), 300 gr/cm2, 4+0

5. Pliant – format A4, 2 biguri, 115 gr, 4+4.

Toate materialele promoționale vor respecta regulile și elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene, ale Instrumentelor Structurale în România și ale POCU, respectiv regulile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 – ultima versiune revizuită (descărcabil de la adresa http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare), precum și Măsurile de Informare și Publicitate specifice finanțării.

Condiții pentru prestarea serviciilor

Ulterior încheierii acordului de voință cu privire la prestarea serviciilor și tarife achizitorul va comunica Prestatorului conţinutul materialelor, în vederea personalizării acestora. Design-ul personalizării va realizat de către Prestator, cu respectarea regulilor și elementelor de identitate vizuală menționate mai sus.

Serviciile vor fi prestate și produsele vor fi livrate conform tuturor uzanțelor general acceptate și practicate pe piața comercială a acestui tip de servicii.

Prețurile vor fi exprimate franco beneficiar (achizitor), la adresa de livrare. Livrarea se face pe cheltuiala furnizorului la următoarea adresă: Aleea Pensionatului , nr 3, Brăila, jud Brăila toate riscurile transportului fiind în sarcina Furnizorului. Termenul maxim de livrare a produselor finite este 05.12.2018.

Plata serviciilor se va face în termen de 60 de zile de la prestarea ultimei componente a serviciilor.

2. PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertele vor include datele de identificare (sediu social, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului (e-mail, adresă de contact – dacă diferă de adresa sediului social).

Ofertele vor fi adresate către Beneficiar și vor putea fi transmise atât electronic, la adresa de e-mail srabraila@gmail.com,  , cât și în format tipărit la adresa: Aleea Pensionatului , nr 3, Brăila, jud Brăila .

Oferta va enunța cel puțin: tariful unitar fără TVA pentru fiecare produs în parte (acesta va cuprinde și serviciile de personalizare, plus livrarea), precum și tariful total fără TVA și cu TVA. Tarifele vor fi exprimate în lei.

Înaintarea unei oferte de prețuri echivalează cu asumarea în detaliu a tuturor cerințelor cuprinse în descrierea produselor/serviciilor, cu excepția cazului în care aceasta cuprinde o descriere contrară a caracteristicilor produselor/serviciilor ofertate.

Valoarea maximă plătibilă pentru întreaga furnizare (produse + servicii)  este de 29750  lei, inclusiv TVA.

Data și ora limită de prezentare a ofertelor: 29.11.2018, ora 18.00.

3. Criteriu atribuire:

Va fi contractată oferta cea mai avantajoasă, respectiv aceea care respectă specificațiile tehnice minime și are cel mai scăzut preț total fără TVA. Ofertele primite după data și ora limită de prezentare a ofertelor nu vor fi evaluate.

DATA: 26.11.2018