Echipa de implementare

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

Echipa de implementare

       Echipa de management si implememtare este alcătuita din persoane cu experiență in derularea proiectelor cu finanțare europeană și din cadre universitare cu vastă experiență in invățămant, cercetare și activitatea cu tinerii. 

              Alături de acestea, in cadrul echipei vom atrage si tutori/mentori din randul agenților economici care vor aduce experiența lor dobandită in activitatea de zi cu zi. 

              Astfel vor realiza o armonizare a teoriei dobandite in cadrul universității cu realitatea din viața economică și socială.Proiectul se va desfășura in Regiunea de Sud-Est, iar analiza realizată inițial asupra mediului socio-econmic va fi actualizată conform realității actuale, in concordanță și cu strategiile de dezvoltare  locale și regionale din domeniile de interes. 

logo-universitatea-ovidius