Expert achiziții publice

Expert-achizitii-publice

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

COR

EXPERT ACHIZITII PUBLICE.

Cursul este autorizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000, republicata, Certificatul de absolvire eliberat este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Competentele dobândite la finalizarea cursului:

-Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;

-Elaborarea documentelor de specialitate;

-Analizarea legislatiei aplicabile specifice;

-Acordarea consultantei de specialitate;

-Planificarea achizitiilor publice;

-Derularea procedurilor de atribuire;

-Finalizarea procedurilor de atribuire.

Durata cursului: 30 ore

Formator: Specialisti cu o bogata experienta practica in domeniul achizitiilor publice

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: Studii superioare