Inspector protectie civila

Inspector-Protectie-Civila

Inspector protecție civilă

COR 121303

“Inspector protecție civilă” (Cod COR 121303).

Durata cursului: 136 ore din care:

60 ore pregătire teoretică de specialitate și 76 de ore pregătire practică de specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 34, pct. (1) din Legea nr. 481/2004 republicată privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, vă aducem la cunoştinţă că: inspectorii de protecţie civilă/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile de la municipii, oraşe, comune, instituţii publice, agenţi economici realizează formarea profesională prin cursuri organizate de instituţiile autorizate.

Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr. 212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.

Inspectorul de protecție civilă are rolul de a planifica activitățile de protecție civilă în cadrul companiilor sau a instituțiilor publice. Acesta este desemnat să asigure instructajul privind protecția civilă și să intervină în situații de urgență.

 

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE INSPECTORULUI DE PROTECȚIE CIVILĂ:

·         Răspunde de asigurarea măsurilor de protecție a populației, bunurilor materiale, valorilor culturale și mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, dezastrelor și conflictelor armate.

·         Ține evidența cu necesarul, existentul materialelor și mijloacelor de protecție individuală necesare populației și salariaților din zona de competență.

·         Raspunde de menținerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de protecție civilă, de evidența si respectarea normelor privind întrebuințarea acestora.

·         Acordă asistența tehnica de specialitate instituțiilor și agenților economici clasificați din punct de vedere al protecției civile și verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor în vigoare.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

1.    Diploma bacalaureat – condiție minimă (copie);

2.    B.I. /C.I. (original, copie);

3.    Certificat de naştere (copie);

4.    Certificat de căsătorie (copie), dacă este cazul;

5.    Certificat medical/ fișă de aptitudini cu specificația „ Apt pentru a desfășura activități specifice ocupației Inspector protecție civilă”;

Alte condiții: vârstă minimă de 18 ani.

 

Cursul este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi autorizat deAutoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale. Certificatele de absolvire sunt emise de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, recunoscute de M.M.J.S. şi M.E.N. pe plan naţional. Certificatele de absolvire au și recunoaștere internațională (traduse și apostilate).

Cursul este susţinut de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul protecţiei civile.

COMPETENȚE DOBÂNDITE ÎN URMA ABSOLVIRII CURSULUI:

- Comunicarea interactivă;

- Coordonarea activității echipelor de lucru;

- Planificarea activităților proprii;

- Dezvoltarea profesională a membrilor echipelor;

- Coordonarea planificării activităților și măsurilor de protecție civilă;

- Elaborarea documentelor specifice;

- Consilierea conducerii instituției pe probleme de protecție civilă;

- Organizarea realizării măsurilor de protecție civilă;

- Monitorizarea realizării măsurilor de protecție civilă;

- Gestionarea bunurilor din patrimoniu.