Despre Noi

Şcoala Română de afaceri a Camerelor de

Comerț și Industrie  - Filiala Brăila 

(S.R.A. Brăila)

shutterstock_62758228_RESIZE

Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie a fost constituita de Camera de Comert si Industrie a României si a municipiului Bucuresti împreuna cu Camerele de Comert teritoriale, în iulie 1992. De la înfiintare filiala Braila a desfasurat o activitate intensa în domeniul formarii profesionale si a obtinut acreditare pentru  toate cursurile desfasurate.

Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi
Industrie - Filiala Brăila

Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie a fost constituita de Camera de Comert si Industrie a României si a municipiului Bucuresti împreuna cu Camerele de Comert teritoriale, în iulie 1992.

Fundatia a înfiintat 32 de filiale în judete, filiala Braila constituindu-se în baza Hotarârii Colegiului de Conducere al C.C.I.A Braila din 17.09.1992. Pâna în anul 2002 filialele au functionat fara personalitate juridica.

La sedinta Consiliului de Administratie al Fundatiei din 21.06.2002 s-a hotarât depunerea documentatiei de catre toate filialele Fundatiei la Judecatoriile teritoriale, în vederea obtinerii personalitatii juridice, în conformitate cu O.G. 26/2000. Braila a obtinut personalitate juridica si s-a înscris în Registrul asociaciilor si fundatiilor sub nr. 3/23.10.2002. Ca structura nationala Fundatia este coordonata de un Comitet de directie, format din presedintii Camerelor de Comert, si un Consiliu de administratie, ambele prezidate de presedintele Camerei de Comert si Industrie a României.

Conducerea filialei este asigurata de un Comitet director format din 5 membri dintre care un presedinte, care este de drept presedintele Camerei de Comert Industrie si Agricultura Braila si un direcor executiv.

De la înfiintare, din septembrie 1992, filiala Braila a desfasurat o activitate intensa în domeniul formarii profesionale si a obtinut acreditare pentru toate cursurile desfasurate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.