Parteneriate Agenti Economici – SCDPC

imagine-stagiu-practica-cu-sigle

logo SCDP

statiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultura constanta

    Sediul central al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa este in localitatea Valu lui Traian, la 12 km de Constanţa, pe şoseaua Constanţa-Bucureşti.

Coordonate geografice: latitudinea nordică 44o10, longitudinea estică 28o40 şi o altitudine intre 40-80 m.

Cadru legal

Staţiunea funcţionează in subordinea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti",  forul ştiinţific naţional in domeniul agriculturii şi in directa coordonare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Argeş.

Denumirea unităţii: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ CONSTANŢA

Cod fiscal: R 2981780

Act de infiinţare şi alte documente ulterioare: Nr. 3928/17.03.1977, HG 2205/2004, Legea 45/2009; Legea 72/2011; HG nr. 96/2018

Activitatea principală: cercetare dezvoltare, C.A.E.N. 7219

Domeniul principal de activitate ştiinţifică a unităţii de cercetare-dezvoltare (unitate C-D):

- Cercetări privind ameliorarea speciilor pomicole, stabilirea tehnologiilor acestora, crearea de material săditor pomicol; dezvoltarea şi organizarea producţiei pomicole din Dobrogea; elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru activitatea pomicolă.

ClimaClima este semiaridă, continentală cu veri călduroase şi secetoase, cu vanturi uscate frecvente tot timpul anului, cu ierni temperate in general fără zăpadă.

Temperatura medie anuală este de 11,0oC şi temperatura activă totală 3988oC, din care 3170oC in perioada de vegetaţie, temperatura minimă absolută -21,4oC (1987) şi maximă absolută 38,4oC (1988); precipitaţii anuale 400 mm, din care in perioada de vegetaţie 240,7 mm. Deficitul mediu de apă (de cca. 400 mm) se acoperă prin aplicarea irigaţiilor.

Odată la 10-15 ani se inregistrează temperaturi sub -20oC, dar ceea ce produce pagube in plantaţii sunt gerurile de revenire din primăvară (indeosebi aprilie). 

SolulTipul de sol predominant este cernoziom calcarice, format pe loess, cu textură lutoasă şi cu capacitate bună de inmagazinare şi circulaţie a apei. Conţinutul in humus este intre 2,5-4%; pH-ul solului este neutru slab alcalin (7,0-8,1) pe tot profilul.