Consiliere – Formare -Ocupare. Model interregional de reintegrare a persoanelor private de libertate

steag-uniunea-europeana

Consiliere - Formare -Ocupare. Model interregional de reintegrare a persoanelor private de libertate

cod SMIS 53501

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL: Cresterea gradului de incluziune profesionala si sociala a persoanelor private de libertate, prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala si consiliere pe perioada pedepsei.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Crearea retelelor locale de colaborare, curpinzand servicii de reintegrare sociala din penitenciare, servicii sociale din primarii si consilii judetene, agentii judetene de ocupare a fortei de munca, furnizori de formare profesionala, ong-uri;

- Dobandirea competentelor profesionale si sociale necesare accesului pe piata muncii, in meserii specifice diverselor sectoare economice (constructii, agricultura, alimentatie publica, confecti, ingrijire corporala, tehnologia informatiei, etc.);

- Eliminarea barierelor legate de stereotipuri si prejudecati, intalnire la nivelul angajatorilor;

- Cresterea calitatii asistentei pentru reintegrare sociala a detinutilor prin stimularea deprinderilor si atitudinilor prosociale si dinamizarea relatiilor cu mediul de suport si comunitatea.

Rezultate:

-406 deţinuţi au fost instruiţi în meserii ca zidar, dulgher, confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice, zugrav, lucrător în tâmplărie, bucătar, morar, brutar, frizer, lucrător în creşterea animalelor şi cultura plantelor.

- 193 de deţinuţi au fost instruiţi în operarea pe calculator

- 862 de deţinuţi au beneficiat de consiliere profesională şi socială.

 În cadrul aceluiaşi proiect a fost realizat ghidul de consiliere profesională folosit în acordarea serviciilor de informare şi consiliere, tipărit în 1.000 de exemplare.

Proiectul cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in oameni!", contract nr. POSDRU/96/6.2/S/64274, propune crearea si pilotarea unui model inovativ de interventie pentru integrarea/ reintegrarea pe piata muncii a detinutilor/ fostilor detinuti, bazat pe crearea Retelelor locale de colaborare, cuprinzand servicii de reintegrare sociala din penitenciare, servicii sociale din primarii si consilii judetene, agentii judetene de ocupare a fortei de munca, furnizori de formare profesionala, ong-uri.

 GRUPUL TINTA Rezultate 5 700 persoane aflate in detentie din Penitenciarele Mindresti, Tichilesti si Slobozia; 15 persoane selectate din randul organizatiilor societatii civile; 20 persoane a agentiilor publice/ private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile; 20 de angajati ai administratiei publice locale.

 

 Activitati

A1. Organizarea si lansarea proiectului in Judetul Braila

A2. Crearea retelei locale de colaborare in judetul Braila

A3. Formarea profesionala a membrilor retelelor locale in ocupatia Mediator social

A4. Dezvoltarea si furnizarea pachetului de servicii de informare si consiliere profesionala si sociala A5. Crearea unui site interactiv pentru membrii RECL regional

A6. Dezvoltarea si furnizarea sesiunilor de formare profesionala pentru beneficiarii din Penitenciarul Tichilesti

A7. Studiu comparativ privind integrarea profesionala a detinutilor in cel putin 5 tari membre ale UE A8. Campanie / sesiuni de informare adresate angajatorilor din Judetul Braila

A9. Conferinta finala de incheiere a proiectului si diseminare a rezultatelor proiectului